Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Бюро з підготовки робітничих кадрів

Основним завданням бюро з підготовки робітничих кадрів є забезпечення реалізації потреб Харківської філії ВАТ "Укртелеком" фахівцями відповідної кваліфікації.

Це бюро здійснює підготовку та підвищення кваліфікації робіт­ників з відповідним рівнем професійних знань, умінь та навичок від­повідно до державних стандартів та вимог охорони праці.

Підготовка кваліфікованих робітників проводиться відповідно до навчальних планів і програм з визначеними строками навчання. Навчальні програми передбачають як теоретичні, так і лаборатор­но-практичні заняття.

Навчання з предметів загальнотєхнічної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки проводять досвідчені інженери, які мають освіту відповідного профілю та відповідний рі­вень кваліфікації, а також кваліфіковані викладачі навчальних закладів зв'язку.

Харківською філією ВАТ "Укртелеком" приділяється велика увага підвищенню безпеки на виробництві — з цією метою прово­дяться огляди лінійних бригад електромонтерів. До речі, наша область - єдина в Україні, де такі заходи проводяться про­тягом багатьох років. З метою забезпечення пожежної безпеки дирекцією щорічно проводяться огляди добро­вільних пожежних дружин, де демонструють професійні навички команди всіх структурних підрозділів.


Харкiвська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Харків-002, 61002, вул. Іванова, 7/9

Зворотний зв'язок