Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Телефонна мережа

ЦИФРОВІЗАЦІЯ АНАЛОГОВОЇ МЕРЕЖІ

Харківська філія ВАТ "Укртелеком" приділяє велику увагу цифровізаціі мереж, оскільки вважає, що це крок до створення мультисервісної телекомунікаційної ме­режі наступного покоління.

На сьогодні Харківська філія ВАТ "Укртелеком" — це потужна телекомунікаційна мережа (міська телефонна мережам. Харкова - друга за ємністю в Україні) з вели­чезним споживчим попитом. Розвиток бізнесу вимагає нових видів послуг, поліпшення їхньої якості, і це, у свою чергу, змусило вирішувати питання про готовність мере­жі "Укртелеком" прийняти зростаюче навантаження, на­дати абонентові весь спектр сучасних послуг і довести їх до широкого кола споживачів.

Наприкінці 2002 - початку 2003 року здійснено монтаж і пуск у експлуатацію сучасного цифрового устат­кування типу SI-2000 фірми Iskratel, призначеного для за­міни аналогових АТС.

У 2002 році Харківською дирекцією ВАТ "Укртеле­ком" було відкрито: нову довідкову службу "079", яка надає інформацію про підприємства Харкова і області, та оновлену довідкову службу "09". Завдяки переоблад­нанню діючої довідкової служби найсучаснішою комп'ю­терною технікою значно збільшилась швидкість обслуго­вування клієнтів, поліпшилась якість зв'язку, розширилась база даних.

У 2004 році введено в експлуатацію харківський Центр обслуговування викликів (Call-центр). Це перша подібного роду служба у ВАТ "Укртелеком". Для забезпечення автоматизації роботи операторів у центрі і прискорення обслуго­вування абонентів використовуються автоматизовані бази даних, доступ до яких здійснюється з обладнаних персональними комп'ю­терами, підключених до локальної обчислювальної мережі центру робочих місць операторів. Дуже важливою особливістю сучасного центру обслуговування викликів є використання автоматичних голо­сових інформаторів, які дозволяють частково відповідати на запи­тання абонентів і здійснювати розподілення викликів за напрямками роботи відповідних операторів.

Вузол екстрених та інформаційно-довідкових спецслужб надає наступні послуги: точний час, прогноз погоди, казка для маленьких, гороскоп, новини, анекдот дня, курси валют, інформація щодо ді­ючих знижок на товари і послуги, довідка щодо номерів телефонів абонентів, розсилання факсів на надані телефонні номери, автома­тичний обдзвін наданих телефонних номерів, розклад руху потягів, надання послуг аутсорсингу (оренда програмно-апаратних ресур­сів Call-центру), кіноафіша, послуги голосової пошти та інші.

ТАКСОФОННА МЕРЕЖА ХАРКІВСЬКОЇ ФІЛІЇ

Одним з напрямків телефонного зв'язку, завдяки якому за­безпечується задоволення попиту населення на цей вид по­слуг, є таксофонний зв'язок. Протягом останніх років у Хар­ківській області проводиться модернізація таксофонної мережі, яка налічує понад 5 тисяч таксофонів, з них понад 2,5 тисяч - універсальних "Телекарт-101/2000". Універ­сальні таксофони - це апарати нового покоління з ве­ликими технічними та експлуатаційними можливостями. Перевагою універсального таксофона є те, що він надає населенню можливість користуватися високоякісними послугами міського, міжміського та міжнародного зв'яз­ку. Універсальні таксофони можна побачити в різних куточках Харкова та області. За програмою "Таксофон на селі" встановлено та працює 303 сільських таксофо­ни, з них 207 — універсальні. За програмою “Таксофон на дорозі” вздовж доріг державного значення, на за­правних станціях, станціях технічного обслуговування встановлюються універсальні таксофони.

Харківською філією ВАТ "Укртелеком" реалізуються телефонні картки різних номіналів: 90, 120, 180, 240, 480, 720, 960 хвилин.

Обсяги реалізації телефонних карток складають близько 150 тис. телефонних карток на місяць, дохо­ди — 900 тис. грн/місяць.

БУДІВНИЦТВО НОВИХ СУЧАСНИХ АТС - КРОК ДО НОВИХ АБОНЕНТІВ
Будівництво нових АТС на базі цифрового устатку­вання спрямоване на задоволення потреб у традиційних видах зв'язку, а в сукупності з розвитком транспортних мереж зв'язку є основою для розширення спектра нових послуг, таких як доступ до мережі Інтернет, організація ка­налів передачі даних, формування корпоративних мереж передачі даних, а також цифрових мереж з інтеграцією послуг. Планується введення 100 тисяч номерів сучас­них цифрових АТС.


Харкiвська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Харків-002, 61002, вул. Іванова, 7/9

Зворотний зв'язок