Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Інтернет

Харківська філія ВАТ "Укртелеком", визначивши роз­виток нових технологій та послуг пріоритетним напрям­ком своєї діяльності, досягла значних успіхів у цій сфері. Підтримуючи концепцію: "Укртелеком" — провайдер провайдерів", підприємство за усіма показниками по­сідає перше місце у Харківському регіоні, надаючи по­слуги доступу до глобальної мережі Інтернет багатьом провайдерам та споживачам. Регіональний вузол Інтернет, з'єднаний з центральним вузлом м. Києва каналами зв'язку що забезпечують швидкість передавання даних 2 Мбіт/с, став до ладу у 1998 році. На сьогодні це найсучасніший регіонально-транзит­ний вузол мережі передачі інформації, побудований на передово­му обладнанні з підключенням до мережі Інтернет по волоконно-оптичних лініях зв'язку. Швидкість передавання даних — 155 Мбіт/с, а у найближчий час вона досягне 622 Гбіт/с. Введено 30 вузлів пере­дачі даних з доступом до мережі Інтернет. Понад 20 тисяч мешкан­ців користуються послугами доступу до мережі Інтернет у 14 містах області.

Харківська філія ВАТ "Укртелеком" завжди однією з перших впроваджує найсучасніші послуги. Технологія безпарольного до­ступу до мережі Інтернет була розроблена саме на цьому підпри­ємстві, нині вона активно впроваджується у ВАТ "Укртелеком". За технологією Frame Relay побудована та з'єднана з національною ме­режею розвинена мережа передачі даних, яка охоплює як місто, так і райцентри області. На сьогодні значна кількість банків та великих підприємств користується цією послугою. Найближчі плани - роз­гортання мережі широкосмугового доступу за технологією xDSL та побудова бездротового доступу до мережі Інтернет за технологією HOT-SPOT у громадських місцях.

Як найпотужніший телекомунікаційний оператор Хар­ківська філія ВАТ "Укртелеком" працює над створенням єдиного інформаційно-телекомунікаційного простору що охоплюватиме весь Харківський регіон. Маючи одну з найбільших в України мереж передачі даних і багатий досвід надання послуг корпоративним та кінцевим корис­тувачам, Харківська філія розглядає впровадження муль­тимедійних послуг як один з найважливіших стратегічних напрямків розвитку.

Особливу увагу на поточному етапі розвитку приді­ляється створенню IP-орієнтованої мережі доступу Вже зараз вузли високошвидкісного доступу до інтернет діють в усіх районних центрах. Крім того, реалізується про­ект побудови мережі цифрового абонентського доступу (xDSL) до інтернет.

Одними з завдань є:
  • здійснення робіт щодо організації збуту послуг в галузі електрозв'язку, маркетингу та роботи з цінними паперами;
  • здійснення комплексних досліджень ринку послуг електрозв'язку включаючи визначення існуючих і по­тенційних споживачів, кількісну оцінку реального по­питу за видами послуг, що прогнозуються;
  • проведення робіт щодо залучення коштів;
  • виявлення перспективних видів електрозв'язку.
Своїм клієнтам "Укртелеком" забезпечує зручний доступ до глобальної мережі Інтернет (комутований, некомутований та xDSL-доступ) з гарантованою швид­кістю; широкий спектр додаткових послуг (електронна пошта, телеконференції, створення віртуальних FTP та WWW-серверів тощо); спеціально для провайдерів - доступ до вузла обміну IP-трафіком.


Харкiвська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Харків-002, 61002, вул. Іванова, 7/9

Зворотний зв'язок