Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Історія розвитку галузі

Галузь зв’язку відіграє дуже важливу роль у нашому житті — вона є своєрідною кровотворною системою кожного суспільства. Харківська область має розвинутий поштовий, телеграфний, телефонний і радіозв’язок, радіомовлення і телебачення. Історія зв’язку Харківської області починається з перших років існування міста Харкова. Найстарішим видом зв’язку є поштовий зв’язок.

У середині XIX століття поштовий зв’язок об’єднався з телеграфом, який знайшов визнання у суспільстві і поклав початок електричному зв’язку. У 1859 році у Харкові розпочала роботу телеграфна станція, тут розміщувалось Управління засобами зв’язку України і Криму.

У 20-ті роки XX століття Харківський телеграф перетворився на великий транзитний вузол зв’язку між Україною та Росією, Білоруссю, Молдовою, Кавказом, Кримом. Тут активно використовувалися останні досягнення науково-технічного прогресу, задовольнялися зростаючі потреби мешканців міста у послугах, що надавались, систематично оновлювалось оснащення і покращувались кількісні і якісні показники роботи.

Перша телефонна станція на 100 номерів почала функціонувати 25.10.1888р. Ініціатором створення телефонного зв’язку на Харківщині виступав Харківський поштово-телеграфний округ. Завдяки великому попиту населення на послуги телефонного зв’язку відразу встало питання про розширення можливостей надання послуг телефонії. І в 1894 році в чотирьох харківських поштово-телеграфних конторах було обладнано переговорні пункти. У 1917 році кількість абонентів телефонного зв’язку складало вже 4200 чоловік, а штат телефоністів виріс до 100 працівників.

В 1924р. було запущено першу напівавтоматичну станцію, а станом на 1941р. телефонний зв’язок у Харкові забезпечували чотири автоматичні та одна напівавтоматична станції, які обслуговували 22 тис. абонентів. Під час війни на всіх телефонних станціях було виведено з ладу прибори та обладнання, зруйновані лінійно-кабельні споруди. Відновлення роботи телефонної мережі розпочалося відразу після звільнення міста і до середини вересня 1943р. вже працювало 800 номерів. Повне відновлення зруйнованого під час війни телефонного господарства закінчилось в 1961р.

В 1964р. Харків перейшов із п’ятизначних на шестизначні телефонні номери. 60-ті роки характеризувались стрімким розвитком міської телефонної мережі. За цей період вдалось ввести 7 великих АТС та встановити в 1972р. в Харкові стотисячний телефонний апарат.

Якісні зміни в телефонії проводились завдяки впровадженню досягнень науки та техніки. Декадно-крокові АТС змінились на більш досконалі — координатної системи. Першу АТС координатної системи було побудовано в Харкові в 1977р. 80-ті роки характеризувались подальшою заміною декадно-крокових АТС на координатні. Повітряні стовпові лінії поступилися місцем підземним кабельним спорудам, апаратуру з частотним розподілом каналів зміняли апарати з імпульсно-кодовою модуляцією. В 1987 році Харків вже нараховував 35 АТС, 17 з яких були декадно-кроковими, решта — координатними. Спеціалісти центру технічної експлуатації за сигналами кожної АТС могли виявити 95-98% несправностей без виїзду на місце.

Наступав час електронних АТС, які за якістю зв’язку та швидкості обслуговування набагато випереджали своїх попередниць, не потребували великої кількості обслуговуючого персоналу, дозволяли надавати велику кількість сучасних додаткових послуг.

В 1987р. на Харківській міській телефонній мережі вводиться в експлуатацію перша цифрова система передач. Перспектива подальшого розвитку телефонії залежала від впровадження систем передач. Новим кроком в цьому напрямку став новий оптичний кабель, який було прокладено в 1988р. Впровадження оптичного кабелю з застосуванням цифрових систем передач дозволило здійснювати високошвидкісну передачу потоків даних, що підняло телефонію на якісно новий рівень.

В 1991р. з введенням в дію першої електронної АТС харків’яни отримали змогу користуватись додатковими видами обслуговування: тональним набором, пере адресацією виклику, конференц — зв’язком, тощо. В 2002 році Харків перейшов на 7-значну нумерацію.

На сьогодні Харківська філія ПАТ «Укртелеком» є найпотужнішим оператором телекомунікацій в області, вона займає одну з провідних позицій серед філій ПАТ «Укртелеком» за рівнем телефонізації, впровадження нових технологій та надання широкого спектра сучасних телекомунікаційних послуг. Харківська філія ПАТ «Укртелеком» є єдиним оператором телекомунікацій в області, який надає повний спектр телекомунікаційних послуг від традиційної телефонії до мобільного Інтернету та мобільного відеозв’язку.


Харкiвська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Харків-002, 61002, вул. Іванова, 7/9

Зворотний зв'язок